Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Kirjautuminen muulla kuin Opinsys-tunnuksella - Γνωσιακή βάση / Julkiset ohjeet tukiportaalin käyttöön - Opinsys - tukipalvelu

Kirjautuminen muulla kuin Opinsys-tunnuksella

Λίστα συντακτών

Jos haluat käyttää kirjautumiseen muuta kuin Opinsys-tunnusta, voit rekisteröidä uuden tilin oikealta ylhäältä Kirjaudu --> Rekisteröi tili, tai kirjautua aikaisemmin rekisteröimälläsi sähköpostiosoitteella.
Kirjautuminen vaaditaan tukiportaalin käyttämiseen.

Βοηθητικό Δεν βοηθάει